Паспорт на устройство подзарядное "Кедр-мини"

Кедр-авто-мини
Подзарядное устройство